Skip to main content

Consulten

Eerste consult is een langer consult ( zeker 2 tot 2 en half uur) waarin we aan de slag gaan met:

  • Uitleg hoe een orthomoleculair voedingspatroon eruit hoort te zien, vanuit de samenstelling van het menselijk bestaan. Dat je lichaam voldoende voedingsstoffen beschikbaar heeft om alle processen te ondersteunen, holistisch bekeken.
  • Testen hoe jij in je voedingsstoffen zit , waar behoefte aan is en hoe dit aan te vullen! Hier kan uitkomen dat aanvulling met supplementen van belang kan zijn om vooruitgang te boeken!
  • Testen of er sprake is van allergenen en andere belastende stoffen welke teveel van je systeem vragen. Hier weet van hebben, kan je aanpak doen veranderen door bepaalde voedingsmiddelen uit je patroon te halen en je daardoor meer energie geven!
  • Kosten voor het eerste consult: € 115,-

Een APK check valt ook onder deze, waarin we kijken naar bovenstaande. Kosten hiervoor zijn ook € 115,-

 

Vervolgafspraken zijn kortere consulten ( 1 uur tot 1 en half uur):

  • We bespreken waar je tegenaan loopt en wat er nodig is om deze leefstijl en voedingswijze tot een succes te krijgen, waarbij je meer energie gaat ervaren en je gemotiveerd wordt om blijvend met de orthomoleculaire voedingspatroon je eigen te maken.
  • We hebben testmomenten om te monitoren of er meer voedingsstoffen voorradig zijn om de processen te ondersteunen, welke nodig zijn om chronische tekorten op te heffen.
  • Kosten voor losse consulten zijn € 85,-

 

Er is de mogelijkheid om een traject te volgen:

  • Succesvol naar een betere gezondheid, dit omdat je dan in een vervolgtraject zit, er wordt wat van je verwacht, je hoeft het niet alleen te doen en kan met vragen terugvallen en heeft een grote slagingskans!

Daar ik aangesloten ben bij de MBOG, kunnen de consulten door ziekenfondsen vergoed worden via de aanvullende verzekering, afhankelijk van hoe dat bij jouw verzekering geregeld is. Check dit altijd zelf!

Succesvol naar een betere gezondheid

Inschrijfformulier